1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: 0987759577
Người đại diện: TRỊNH THỊ HUYỀN
Mã số thuế: 3703062044
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
CÔNG TY TNHH CHO THUÊ LƯU TRÚ LỢI ĐĂNG QUANG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hành khách đường bộ khác
  • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)