1
Điện thoại: 0932462979
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TƯƠNG
Mã số thuế: 4001177286
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngày cấp: 16/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM GIA PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
  • Xây dựng công trình công ích khác
  • Xây dựng công trình điện
  • Xây dựng công trình đường bộ
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng công trình thủy
  • Xây dựng nhà để ở