1
Điện thoại: 0703404420
Người đại diện: Nguyễn Thị Tường Vi
Mã số thuế: 2301074217
Ngành nghề chính: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
CÔNG TY TNHH CHOO AM

Danh mục ngành nghề:

 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cơ sở lưu trú khác
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
 • Cung ứng lao động tạm thời
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Đại lý du lịch
 • Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động