1
Điện thoại: 0978614870
Người đại diện: NGUYỄN VĂN KIÊN
Mã số thuế: 2802650599
Ngành nghề chính: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH CHUNG KIÊN SAKURA

Danh mục ngành nghề:

  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại