1
Người đại diện: Vũ Văn Chung
Mã số thuế: 3603628576
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống
Ngày cấp: 08/03/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH CHUNG VŨ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn gạo
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Hoạt động của các cơ sở thể thao
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động