1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: PHẠM NGỌC LƯU UYÊN
Mã số thuế: 0315580298
Ngành nghề chính: Quảng cáo
Ngày cấp: 21/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH CIMT CANADA

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Lập trình máy vi tính
  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
  • Quảng cáo
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính