1
Điện thoại: 07246504678
Người đại diện: Kim Sun Kang
Mã số thuế: 3702771009
Ngày cấp: 17/12/2018
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG (NỘP HỘ NTN)