1
Điện thoại: 0903621095
Người đại diện: HUỲNH VĂN PHƯƠNG
Mã số thuế: 3703004807
Ngành nghề chính: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Ngày cấp: 25/10/2021
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI HUỲNH NHƯ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ