1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: NGÔ VĂN BÁO
Mã số thuế: 3702745954
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ BẢO HUY

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại