1
Điện thoại: 0903947103
Người đại diện: PHẠM THÁI BÌNH
Mã số thuế: 3702901427
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 10/08/2020
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC MK ENGINEERING

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện