1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0931104418
Người đại diện: HUỲNH THANH PHONG
Mã số thuế: 0401942103
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HUỲNH THANH PHONG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
  • Sản xuất các cấu kiện kim loại
  • Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại