1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Cao Hữu Thành
Mã số thuế: 0316228610
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Ngày cấp: 06/04/2020
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MÔI TRƯỜNG TOÀN PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  • Thoát nước và xử lý nước thải
  • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
  • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại