1
Người đại diện: PHAN THANH NHÃ
Mã số thuế: 3702744005
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHƯƠNG NAM PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Sản xuất máy thông dụng khác