1
Người đại diện: TRỊNH BỘI ÂN
Mã số thuế: 0315667527
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Ngày cấp: 10/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SHU-PU

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
  • Sản xuất giày dép
  • Sản xuất máy chuyên dụng khác
  • Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
  • Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
  • Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị
  • Sửa chữa thiết bị điện