1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: NGUYỄN TIẾN ĐỨC
Mã số thuế: 3702744460
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TÂN HÙNG ĐỨC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ