1
Tỉnh thành : THÁI BÌNH
Điện thoại: 0988024226
Người đại diện: BÙI VĂN TUẤT
Mã số thuế: 1001191711
Ngành nghề chính: Hoàn thiện công trình xây dựng
Ngày cấp: 26/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TÂY HỒ

Danh mục ngành nghề:

  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Sản xuất các cấu kiện kim loại
  • Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
  • Sản xuất sắt, thép, gang