1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0938468780
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Long
Mã số thuế: 0315437467
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH CONCENTRIX VN TECHNOLOGIES SERVICES (NTNN)

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu