1
Điện thoại: 0917472787
Người đại diện: Trần Minh Vương
Mã số thuế: 3603870030
Ngành nghề chính: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
CÔNG TY TNHH CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN CÔNG GIÁO – CBC

Danh mục ngành nghề:

  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại