1
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0974975889
Người đại diện: NGUYỄN PHI HÙNG
Mã số thuế: 3101067077
Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 06/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỨC PHÁT WINDOW

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  • Sản xuất các cấu kiện kim loại
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ