1
Điện thoại: 0918252214
Người đại diện: VŨ MẠNH TOÀN
Mã số thuế: 5801399106
Ngành nghề chính: Xuất bản phần mềm
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP TÂM AN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Lập trình máy vi tính
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
  • Xuất bản phần mềm