1
Điện thoại: 0937921092
Người đại diện: Trần Thị Thuỳ Dương
Mã số thuế: 0316992946
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG BK