1
Điện thoại: 0888669021
Người đại diện: NGUYỄN SINH NGUYÊN
Mã số thuế: 0315614885
Ngành nghề chính: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Ngày cấp: 08/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM UNIVINA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
  • Cổng thông tin
  • Lập trình máy vi tính
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính