1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Nguyễn Đỗ Bình
Mã số thuế: 0109158066
Ngành nghề chính: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Ngày cấp: 16/04/2020
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG CITYNET

Danh mục ngành nghề:

 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bảo hiểm nhân thọ
 • Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác
 • Cổng thông tin
 • Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
 • Đại lý
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Đấu giá
 • Hoạt động cấp tín dụng khác
 • Hoạt động chiếu phim
 • Hoạt động chiếu phim cố định
 • Hoạt động chiếu phim lưu động
 • Hoạt động cho thuê tài chính
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
 • Hoạt động của các điểm truy cập internet
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
 • Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc
 • Hoạt động khí tượng thuỷ văn
 • Hoạt động ngân hàng trung ương
 • Hoạt động phát thanh
 • Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác
 • Hoạt động thông tấn
 • Hoạt động thú y
 • Hoạt động trung gian tiền tệ khác
 • Hoạt động truyền hình
 • Hoạt động viễn thông có dây
 • Hoạt động viễn thông khác
 • Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động viễn thông không dây
 • Hoạt động viễn thông vệ tinh
 • Lập trình máy vi tính
 • Môi giới
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan