1
Tỉnh thành : Thành phố Tân An / LONG AN
Điện thoại: 0918376288
Người đại diện: Trương Sở An
Mã số thuế: 1102010344
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AN ĐỨC TÀI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu