1
Người đại diện: YAMAGUCHI HIROSHI
Mã số thuế: 0315645185
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Ngày cấp: 23/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SHINWA VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Lập trình máy vi tính
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan