1
CÔNG TY TNHH CORTINA HOLDINGS LIMITED
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4659 : Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 2710: Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
– 2720: Sản xuất pin và ắc quy
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 2731: Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 2732: Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 2733: Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 2740: Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 2750: Sản xuất đồ điện dân dụng
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 2790: Sản xuất thiết bị điện khác
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết : Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ môi giới bảo hiểm)
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức.
(trừ kinh doanh dược phẩm)
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
– 4690: Bán buôn tổng hợp
+ (trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4759: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ, xuất nhập khẩu đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn, đồng hồ đeo tay và đồng hồ cá nhân khác
(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI