1
Điện thoại: (028)73066562
Người đại diện: NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN
Mã số thuế: 0315524991
Ngành nghề chính: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Ngày cấp: 27/02/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH COUPLE TX

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)