1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: LÊ PHƯƠNG KHÁNH
Mã số thuế: 0315823134
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 30/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH CỬA KHÁNH NGUYÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ