1
Người đại diện: PHẠM VĂN ÍCH
Mã số thuế: 0315599965
Ngành nghề chính: Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC TOÀN THỊNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Cung ứng lao động tạm thời
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Vệ sinh chung nhà cửa
  • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác