1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: LÊ CÔNG HÓA
Mã số thuế: 3702752542
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 21/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH DA TÂN THỜI ĐẠI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép