1
Điện thoại: 0354573208
Người đại diện: TRẦN THỊ DẠ THẢO
Mã số thuế: 5801402045
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH DẠ THẢO NGUYÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Cho thuê xe có động cơ
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động