1
Điện thoại: 0773810344
Người đại diện: ĐOÀN THỊ THANH TÂM
Mã số thuế: 0316480095
Ngành nghề chính: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ HÀ TÂM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
  • Hoạt động tư vấn quản lý