1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Nguyễn Đại Cương
Mã số thuế: 0108618923
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÁT HÀ NỘI

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn gạo
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Chăn nuôi lợn
 • Chế biến và bảo quản rau quả
 • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
 • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
 • Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Khai thác thuỷ sản nội địa
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp
 • Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
 • Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
 • Nuôi trồng thuỷ sản biển
 • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
 • Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
 • Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Trồng cây ăn quả
 • Trồng cây gia vị, cây dược liệu
 • Xử lý hạt giống để nhân giống
 • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại