1
Điện thoại: 0857494078
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HUYỀN
Mã số thuế: 0601167821
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 11/12/2018
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH ĐÀI SHUN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác