1
Điện thoại: 0979460610
Người đại diện: HUỲNH VIẾT TÌNH
Mã số thuế: 4001163685
Ngành nghề chính: Vận tải hành khách đường bộ khác
CÔNG TY TNHH ĐẠI TÂN TOÀN

Danh mục ngành nghề:

  • Cho thuê xe có động cơ
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Vận tải hành khách đường bộ khác