1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Bùi Quốc Vũ
Mã số thuế: 0316234646
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
Ngày cấp: 14/04/2020
CÔNG TY TNHH DATA ANALYTICS SOLUTIONS

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
 • Cổng thông tin
 • Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Hoạt động nhiếp ảnh
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động viễn thông khác
 • Lập trình máy vi tính
 • Quảng cáo
 • Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Xuất bản phần mềm