1
Tỉnh thành : LAI CHÂU
Điện thoại: 0907122369
Người đại diện: HUỲNH HỮU ĐẠT
Mã số thuế: 2200780826
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Ngày cấp: 17/08/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HỮU PHÚC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ