1
Người đại diện: ĐOÀN NGỌC VINH
Mã số thuế: 0316330702
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẢO THẮNG MIỀN ĐÔNG

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
 • In ấn
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Quảng cáo
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại