1
Điện thoại: 0349563380
Người đại diện: TRẦN THỊ THANH VÂN
Mã số thuế: 1101916591
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Ngày cấp: 07/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BMV SUNRISE

Danh mục ngành nghề:

  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan