1
Điện thoại: 0932623879
Người đại diện: PHẠM TRƯỜNG CẢNH
Mã số thuế: 1102010954
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cấp: 30/05/2022
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHẠM GIA PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất