1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Bùi Quang Huy
Mã số thuế: 0316052879
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cấp: 04/12/2019
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN Á CHÂU

Danh mục ngành nghề:

  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất