1
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LỘC
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

6820 : Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Ngành nghề kinh doanh:

– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý nguồn vốn (Trừ tư vấn tài chính, kế toán, luật)
– 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
+ Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ Chi tiết: Tư vấn, quản lý, môi giới bất động sản.
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ Chi tiết: Quản lý dự án đầu tư xây dựng chung cư, nhà phố, biệt thự, đất nền.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI