1
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP ORGANIC DR ĐẤT
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4669 : Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 0111: Trồng lúa
– 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
– 0121: Trồng cây ăn quả
– 0150: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 0162: Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
+ chi tiết: Hoạt động để thúc đẩy việc nhân giống; tăng trưởng và sản xuất sản phẩm động vật; Kiểm tra vật nuôi, chăn dắt cho ăn, thiến hoạn gia súc, gia cầm, rửa chuồng trại, lấy phân; Các hoạt động liên quan đến thụ tinh nhân tạo; Cắt, xén lông cừu; Các dịch vụ chăn thả, cho thuê đồng cỏ; Phân loại và lau sạch trứng gia cầm, lột da súc vật và các hoạt động có liên quan
– 0163: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
– 0891: Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
– 2821: Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ chi tiết: Bán buôn hạt giống, cây giống; Bán buôn nông sản các loại (không bán buôn nông sản tại trụ sở)
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ (trừ kinh doanh dược phẩm).
– 4653: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; Bán buôn thuốc thú y, thú y thủy sản; Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở); Bán buôn sản phẩm nhựa, hạt nhựa; Bán buôn thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, men vi sinh chế phẩm sinh học; Bán buôn men rượu, men bia (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở) (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)
– 6312: Cổng thông tin
+ Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử
– 8129: Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
+ chi tiết: Dịch vụ xử lý côn trùng gây hại (trừ dịch vụ xông hơi, khử trùng)
– 8292: Dịch vụ đóng gói
+ (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI