1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nguyễn Thị Luận
Mã số thuế: 0316229780
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH STL

Danh mục ngành nghề:

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê