1
Điện thoại: 0938213991
Người đại diện: NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG NGỌC
Mã số thuế: 0315599690
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PEACEFUL LAND

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất