1
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỆT VŨ
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

5610 : Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Ngành nghề kinh doanh:

– 0150: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
– 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 1020: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
– 1030: Chế biến và bảo quản rau quả
– 1075: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
– 1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa. Môi giới mua bán hàng hóa.
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy sản; Bán buôn rau, quả (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.
– 4633: Bán buôn đồ uống
+ Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn. Bán buôn đồ uống không có cồn.
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán lẻ thủy sản; Bán lẻ rau, quả (thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). Bán lẻ sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.
– 4723: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn. Bán lẻ đồ uống không có cồn.
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
+ Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi).
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
+ Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.
– 5629: Dịch vụ ăn uống khác
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI