3
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
Lĩnh vực kinh doanh: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

VẢI
MAY MẶC – SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
SẢN XUẤT GIÀY DÉP & BUÔN BÁN

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI