11
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Hotline: 0904626786
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI ANH
Lĩnh vực: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Hoạt động kiến trúc;
– Hoạt động đo đạc và bản đồ;
– Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước;
– Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác:
+ Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;
+ Thiết kế kiến trúc công trình;
+ Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp;
+ Thiết kế cơ – điện công trình;
+ Thiết kế cấp – thoát nước công trình;
+ Thiết kế quy hoạch xây dựng;
+ Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;
+ Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình;
+ Thiết kế, thi công, kiểm tra, bảo trì hệ thống chống sét;
+ Giám sát thi công xây dựng công trình: Bao gồm:
– Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
– Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông;
– Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
+ Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình;
+ Kiểm định xây dựng công trình:
+ Hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực sau đây:

– Khảo sát xây dựng: Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất công trình;

– Lập thiết kế quy hoạch xây dựng;
– Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;
– Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;
– Thi công xây dựng công trình;
– Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
Kiểm định xây dựng;
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Bao gồm: Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án; Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; Đo bóc khối lượng; Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng; Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
+ Hoạt động của tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp: Tư vấn đấu thầu; Lập hồ mời thầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu.

  • KIẾN TRÚC – THIẾT KẾ
  • XÂY DỰNG – TƯ VẤN & THIẾT KẾ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI