CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN XUÂN NGUYÊN 79

số 482 đường Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
29 Tháng Chín, 2021 /
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN XUÂN NGUYÊN 79
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH

Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập Ngành chính: 3511 : Sản xuất điện Ngành nghề kinh doanh: – 3511: Sản xuất điện + Chi tiết: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và…