1
Điện thoại: 02093878679
Người đại diện: NGUYỄN THANH HUYỀN
Mã số thuế: 4700275303
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Ngày cấp: 18/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất điện
 • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
 • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng
 • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Xây dựng công trình điện
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác